CJ Dâmbovița, final de proiect finanțat prin granturi SEE: „Egalitate în diversitate! – inițiativa pentru reducerea inegalităților și promovarea incluziunii sociale în Județul Dâmbovița”

Proiect Corai 032

Comunicat de presă

Consiliul Județean Dâmbovița a organizat astăzi, 27 februarie 2017, conferința care marchează finalul Proiectului ”Egalitate în diversitate! – inițiativa pentru reducerea inegalităților și promovarea incluziunii sociale în Județul Dâmbovița”, cod proiect PEH008, proiect implementat în cadrul Programului RO10 „Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finanţat prin intermediul Granturilor SEE.

La eveniment, au participat Claudia Gilia, Vicepreședinte al Consiliului Județean Dâmbovița, Mădălina Breazu, Coodonator de proiect, Dorel Bondilă, Vicepreședintele Asociației PartNET – Partener de Proiect, Florin Valeriu Gilia, Directorul Direcției Programe Europene, membri ai unității de implementare a proiectului, specialiști în domeniul asistenței sociale și protecției copilului, alți reprezentanți.

Cu acest prilej, Claudia Gilia, Vicepreședinte al Consiliului Județean Dâmbovița, a spus: „Beneficiile aduse de proiecte ca acesta, pe care tocmai îl încheiem astăzi, sunt multiple pentru societate. Un pilon important în acest sens îl reprezintă posibilitatea de punere în aplicare a bunelor practici dobândite prin latura prioritar educațională a acestei categorii de proiecte. De aceea, voi fi aproape în toate demersurile pe care Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, domnul Alexandru Oprea, le face în scopul continuării accesării de fonduri europene şi atragerii de alte surse – guvernamentale, locale, parteneriate public – private, menite să aducă plus-valoare comunității dâmbovițene. Aș vrea să precizez că interesul şi eforturile administraţiei judeţene pentru implementarea de proiecte reprezintă o constantă a activității instituției noastre.”

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea de inițiative în favoarea reducerii inegalităților și îmbunătățirii măsurilor de combatere a discriminării grupurilor cu vulnerabilitate la excluziunea socială și economică. Activitățile inițiale și cele suplimentare incluse în proiect – prin intermediul facilității de finanțare PLUS, au prevăzut: realizarea unei campanii de informare și conștientizare cu privire la egalitatea de șanse și promovarea măsurilor antidiscriminare; o sesiune de instruire – „Unitate prin diversitate – Eu / celălalt”, 2 seminarii interactive, menite să reunească persoane aparținând grupului-țintă; schimburi de bune practici și formarea a două rețele – locală și, respectiv, județeană – de incluziune socială; realizarea unui Plan de Acțiune 2015-2017 la nivelul județului Dâmbovița; realizarea unui Ghid de bune practici, cu inițiative comunitare concrete și rezultate palpabile în comunități din Județul Dâmbovița; 2 ateliere de lucru – „Înțelegere interculturală” și „Rolul femeii rrome în societate”, seminarii de instruire cu voluntari și specialiști în incluziune socială; o caravană mobilă cu rolul de a informa publicul-țintă.

Proiectul s-a concentrat pe lucrul cu reprezentanți ai autorităților publice, factori de decizie și specialiști (ONG-uri), reprezentanți ai sectorului privat, membri ai unor asociații profesionale care activează în domeniul social sau lucrează cu persoane aparținând grupurilor vulnerabile, persoane aparținând grupurilor vulnerabile, care se confruntă cu discriminarea și / sau excluziunea socială, reprezentanți cu rol în promovarea incluziunii sociale (reprezentanți locali, specialiști, voluntari, lideri formali și informali ai populației rrome, organizații și grupuri locale de acțiune).

Valoarea proiectului – 1.135.254,12 lei (finanțare nerambursabilă).

Contractul de finanțare a fost semnat între Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program, și Consiliul Județean Dâmbovița, în calitate de Promotor de Proiect.

Durata de implementare a proiectului: 07.05.2015 – 28.02.2017.

Partener de proiect: Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă.

Programul CORAI contribuie la obiectivele generale ale Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) de a reduce disparitățile economice și sociale în Europa și de a întări relațiile bilaterale între România și Statele Donatoare – Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Comentarii

comentarii

Scrie un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.