Comunicat de presă – Strategia de dezvoltare a Primăriei Târgoviște

primaria tgv

Comunicat de presă

În vederea atingerii și fructificării coeziunii economice, sociale și teritoriale, Primăria Municipiului Târgoviște urmărește să maximizeze potențialul municipiului Târgoviște de creștere în contextul obiectivelor tematice și a provocărilor teritoriale, contribuind, pe această cale, la asigurea convergenței, prin limitele sale, cu obiectivele strategiei europene în sensul în care urmărește armonizarea dezvoltării teritoriale.

Pentru perioada imediat următoare, intenționăm, astfel, să continuăm proiectele de modernizare, creștere incluzivă și dezvoltare durabilă a orașului nostru prin noi inițiative concretizate în proiecte menite să asigure sustenabilitate și eficacitate concretizării, în parametrii calitativi optimi, fructificării potențialului pe care orașul nostru îl deține.

În termeni concreți, am conturat, prin prisma unui contract semnat între Primăria Muncipiului Târgoviște și SC ALTER EGO CONCEPT SRL la finele anului trecut (proiect care are drept termen de finalizare luna decembrie a anului 2015) o serie de obiective menite să aducă prosperitate orașului nostru prin atingerea unor direcții specifice precum coeziunea și competitivitatea, conectivitatea, atractivitatea și siguranța în cadrul orașului nostru în contextul atât a dezvoltării echilibrate a zonelor funcționale urbane, cât și a promovării accesului egal la infrastructură și informație. De asemenea sunt vizate conservarea valorilor culturale și protecția mediului ca factori ai identității și dezvoltării economice prin turism, valori menite să mențină integritatea patrimoniului cultural și natural. Mai mult decât atât se urmărește și administrarea eficace a orașului prin intermediul dezvoltării capacității operaționale a instituției administrației publice de a răspunde nevoilor comunității, dar și încurajarea și dezvoltarea implicării civice în luarea deciziilor.

Dorim a menționa, astfel, că urmărim găsirea și implementarea unor soluții menite să răspundă favorabil obiectivelor mai sus menționate prin prisma unor acțiuni specifice precum:

 • stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan în concordanță cu nevoile de dezvoltare a localității
 • stabilirea și delimitarea zonelor funcționale în concordanță cu organizarea rețelei de circulație și transport –  se urmărește determinarea unei atitudini  în funcție de tipologiile existente, de nevoile viitoare și de perspectiva UE
 • stabilirea nevoilor de perspectivă a circulației și transportului rutier și feroviar al municipiului Târgoviște – realizarea unui traseu ocolitor – centura ocolitoare a municipiului Târgoviște
 • determinarea elementelor urbanistice și de amenajare a teritoriului astfel încât administrația publică să răspundă la solicitări din zone specifice
 • modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare în concordanță cu programele locale
 • realizarea intervențiilor de regenerare urbană în zonele în cauză
 • integrarea muncipiului Târgoviște într-un circuit turistic național prin promovarea valorilor culturale și naturale
 • căi de circulație care să asigure transport rapid și sigur între municipiul Târgoviște și comunele ce se află în zona sa de influență

Tot în sensul dezvoltării și modernizării armonioase a orașului nostru, Primăria Municipiul Târgoviște a conturat, de altfel, și o altă serie de proiecte propuse spre finanțare în viitorul apropiat pe care le vom exeplifica târgoviștenilor, pe această cale. În consecință dorim a supune atenției publice următoarele inițiative:

 • reabilitarea termică a 82 de blocuri de pe teritoriul municipiului Târgoviște
 • reabilitarea a 14 unități de învățământ  dintre care 6 grădinițe din municipiul Târgoviște
 • extinderea atât a  3 creșe, cât și a Centrului de Asistență și Informare pentru Tineri din municipiul Târgoviște
 • construirea Centrului pentru persoane  în ultimul stadiu de viață ˝Respiro˝
 • realizarea centrului social ˝Omenia˝
 • reabilitarea și modernizarea regiunilor aferente cartierelor Priseaca și Sârbi
 • amenajarea adăpostului pentru câinii comunitari din localitatea Târgoviște
 • modernizarea și reabilitarea atât a Parcului Chindia, cât și a zonei centrale a municipiului, fiind vizate, în acest sens, cele două platouri și parcul central
 • reabilitarea și modernizarea infrastructurii recreative în municipiul Târgoviște
 • regularizarea râului Ialomița în Târgoviște
 • reabilitarea terenurilor de sport ale unităților școlare din municipiul Târgoviște
 • realizarea unei variante de ocolire a municipiului Târgoviște
 • modernizarea și reabilitarea Cinematografului ˝Independența˝

Prin prisma complexității și a importanței proiectelor menționate, avem speranța și încrederea că această Strategie de Dezvoltare a Primăriei Municipiului Târgoviște aferentă perioadei care delimitează anul 2015, în întregimea sa, va aduce prosperitate orașului nostru, contribuind, astfel, la concordanța obiectivelor instituției Primăriei Municipiului Târgoviște, în calitate de actor politic, economic și social, cu obiectivele de calitate europene.

Biroul de presă

Comentarii

comentarii

Scrie un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.