Mesajul IPS Părinte Arhiepiscop și Mitropolit NIFON la deschiderea anului școlar 2015 – 2016!

IpsNifon (1)

Deschiderea noului an şcolar reprezintă un moment important pentru viaţa educaţională a comunităţii noastre, care generează bucuria reluării efortului de aprofundare spirituală şi culturală, a reîntâlnirii cu profesorii, învăţătorii, educatorii şi colegii de şcoală, dar, mai întâi de toate, de a ne îndreapta gândurile spre Bunul Dumnezeu, Cel Atotştiutor şi Atotînţelept, Izvorul oricărui bine, cunoaşteri şi ştiinţe.

Şcoala reprezintă, alături de Biserica străbună, o instituţie fundamentală a naţiunii noastre, generatoare de ştiinţă, cultură, spiritualitate şi moralitate, care oferă tinerei generaţii accesul la tezaurul de cunoaştere al înaintaşilor, formează caractere, educă spre viaţă, împărtăşind valorile nepieritoare şi folositoare ale trecutului pentru o rodnică aprofundare a prezentului şi o solidă construcţie a viitorului. Educaţia şcolară trebuie să ofere, în primul rând, accesul la valorile fundamentale ale umanităţii, aşa cum au fost ele oferite de Creator firii omului şi  modelate de opera misionară şi înnoitoare a Evangheliei lui Hristos, de la o margine la alta a pământului, de-a lungul timpului. Demersul şcolar este, deci, inseparabil de aprofundarea spirituală şi culturală, căci tot ceea ce s-a creat bun şi frumos în istoria umanităţii poartă o puternică amprentă religioasă, astfel că este o realitate larg cunoscută, mai ales la noi, că Biserica a fost şi este generatoare de cunoaştere, ştiinţă şi cultură, ea înfiinţând şi sprijinind primele instituţii educaţionale, ori tipărirea primelor cărţi, iar astăzi, adesea contribuie la buna educaţie a acestui neam, prin numeroase proiecte şi programe, desfăşurate pe tot întinsul Patriarhiei Române.

Cu acest prilej ţin să vă mulţumesc tuturor celor care v-aţi implicat în sprijinirea accesului tinerei generaţii la educaţia religioasă în şcoală, îndemnându-vă să faceţi aceasta şi de acum înainte, pentru a lumina sufletele fiilor şi ale fiicelor voastre cu strălucirea binelui, frumosului, dreptăţii, iubirii, solidarităţii şi profunzimii spirituale.

Încrezători în ajutorul Atotputernicului Dumnezeu, urmând, cu fidelitate, îndrumările preoţilor, profesorilor şi ale părinţilor voştri, vă îndemn iubiţi elevi să aprofundaţi, cu rodnicie, cultura şi spiritualitatea noastră, mergând pe drumurile vieţii cu conştiinţa că Domnul Cel Înviat este pururi alături de voi, cu iubirea şi delicateţea Sa dumnezeiască, necontenind a vă susţine şi ajuta.

Invoc asupra voastră, a tuturor, binecuvântarea şi milostivirea divină, care să vă dăruiască un an şcolar plin de rodnice satisfacţii sufleteşti!

Cu arhierești binecuvântări,

†NIFON, ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT

Comentarii

comentarii

Scrie un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.