ANUNȚ PUBLIC / APM Dâmbovița, decizie etapă de încadrare

ROGEFONI PRIME INVEST S.R.L., cu sediul în com. Aninoasa, sat Aninoasa, str. Constantin Manolescu, nr.245/1, jud. Dâmbovița, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire spațiu comercial, drumuri acces, alei csrosabile și pietonale, spațiu parcare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, panouri fîrmă și publicitate, signalistică, post trafo, branșamente utililăți și organizare de șantier propus a fi amplasat în com. Răzvad, sat Răzvad, str. Principală, nr.2A, județul Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Dâmbovi¡a din Municipiul Târgoviște, str. Calea lalomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 — 16.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Comentarii

comentarii

Scrie un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.