Informare: ANCPI eliberează on-line extrasele de carte funciară! (detalii)

ancpi2

ANCPI a dezvoltat și operaționalizat o platformă on-line pentru furnizarea serviciilor sale. Inițiativa apare în continuarea liniilor directoare incluse în Hotărârea Guvernului nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Agenda Digitala pentru România 2020, precum și în alte documente programatice, emise de Guvernul României cu privire la:

  • Simplificarea și eficientizarea proceselor administrative;
  • Creșterea nivelului de accesibilitate la serviciile si informațiile publice pentru toți cetățenii, organismele private sau publice, la nivelul Uniunii Europene;
  • e-Guvernare și interoperabilitate.

În același timp, demersul vine în întâmpinarea doleanțelor exprimate de către cetățeni, în sensul simplificării procedurilor administrative la nivelul administrației publice centrale și locale.

Platforma este disponibilă la adresa http://epay.ancpi.ro și în acest moment permite obținerea extraselor de carte funciară pentru informare.

Durata obținerii extraselor de carte funciară pentru informare, aferente celor cca. 10 milioane de imobile înregistrate în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară, este de câteva minute, iar plata tarifului aferent se efectuează on-line cu cardul bancar.

Tariful pentru eliberarea on-line a extraselor de carte funciară pentru informare este de 20 lei/imobil fără plata unui tarif de urgență, sau de 18 lei/imobil pe bază de abonament (care este destinat, spre exemplu: primăriilor, altor autorități și instituții publice, băncilor, etc.) așa cum prevede proiectul de ordin al directorului general ANCPI privitor la tarifele percepute pentru furnizarea serviciilor specifice publicat în dezbatere publică pe pagina de internet a ANCPI (www.ancpi.ro).

În cazul în care cartea funciară nu este convertită în format electronic, OCPI va efectua conversia acesteia, iar extrasul de carte funciară pentru informare va fi eliberat on-line, dar în termenul de eliberare în regim normal.

Performantele și capabilitățile platformei sunt în continuă îmbunătățire, ca răspuns la reacția clienților, cu scopul de a extinde utilizarea acestor produse și de a le face cât mai apropiate de nevoile consumatorilor. În acest sens, ANCPI a dezvoltat pentru dumneavoastră, un mecanism on-line de verificare a realității datelor și informațiilor din cuprinsul documentelor eliberate și care sunt prezentate autorităților administrației publice locale de către contribuabili. Mecanismul de verificare este descris detaliat in documentul „verificare extras” publicat pe pagina www.ancpi.ro în secțiunea  „informații utile”.

În urma consultărilor prealabile, demarate de ANCPI, o parte din băncile comerciale din România au agreat metoda de eliberare a extraselor și de verificare descrisă mai sus. Astfel, cetățeanul cumpără un extras de carte funciară pentru informare on-line, tipărește acest extras și îl atașează dosarului solicitat de o entitate; în analiza dosarului, reprezentantul entității verifică realitatea informațiilor din extrasul de carte funciară pentru informare eliberat on-line, accesând pagina de internet a ANCPI secțiunea www.ancpi.ro/verificare .

Comentarii

comentarii

Scrie un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.