CJAS Dâmbovița, sesiune de contractare IUNIE 2023 pentru toate domeniile de asistență medicală (medicamente, materiale, dispozitive)

In atentia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

Avand in vedere :

  • Hotararea Guvernului nr.521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanitate;
  • Ordinul MS-CNAS nr.1857/441/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2023 a Hotararii Guvernului nr.521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medical in cadrul sistemului de asigurari de sanitate;
  • Hotararea Guvernului nr.423/2022 privind aprobarea programelor nationale de sanitate,cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinul CNAS nr.180/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanitate curative, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAS Dambovita organizeaza sesiune de contractare pentru toate domeniile de asistenta medicala, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale conform urmatorului  calendarul de contractare

Nr.crt        DATA Etape in procesul de contractare

 

1. 15.06-21.06.2023 Perioada de transmitere in format electronic (PDF) a cererilor si a documentelor necesare incheierii contractelor.
3. 22.06.2023 Afisarea listei cu dosarele respinse la contractarea, prin afisarea la sediul CAS Dambovita si pe site-ul www.casdb.ro.
4. 23.06.2023 Termenul limita de depunere a contestatiilor in cazul cererilor de contractare respinse.
5. 26.06.2023 Comunicarea modului de solutionare a contestatiilor.

 

6. 26.06-30.06.2023 Finalizarea procesului de contractare prin semnarea contractelor.

 

Documentele necesare incheierii contractelor se transmit in format electronic asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extensa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor.

Lista documentelor necesare contractarii pentru fiecare tip de asistenta medicala/medicamente/dispozitive medicale poate fi consultata accesand pagina web a CAS Dambovita, www.casdb.ro in sectiunea „FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE -Informatii si anunturi contractare – Informatii si anunturi contractare 2023”

DIRECTOR GENERAL
CRISTINA SIMA

Comentarii

comentarii

Scrie un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.