Compania de Apă: Contract de finanțare semnat pentru un proiect european de digitalizare / detalii

Comunicat de presă

În data de 27.04.2023 a fost semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Măsuri de digitalizare necesare pentru eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor realizate de Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A.” – Componenta 1 Instituirea unor masuri pentru proiectele de infrastructura de apă și apă uzată, COD MySMIS 2014+ 158339, în vederea digitalizării infrastructurii operate de către operatorii regionali.

Obiectivul general al proiectului este continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată prin implementarea unor măsuri de digitalizare necesare pentru eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor realizate de Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA, cu scopul îndeplinirii cerințelor Directivelor Europene 98/83/CE pentru apă potabilă și 91/271/EEC pentru colectarea apelor uzate.

Contractul de finanțare are o valoare de 11.697.462 lei ( unsprezece milione sase sute nouazeci si sapte de mii patru sute saizeci si doi de lei ), din care finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 9.055.211,76 lei (nouă milioane cincizeci și cinci de mii două sute unsprezece lei și șaptezeci și șase de bani) și include achiziționarea a 3268 de contoare de apă pentru orașul Pucioasa, precum și integrarea acestora într-un sistem informatic performant, cu scopul de a  reduce cantitatea de apă pierdută și implicit a costurilor asociate.

Perioada de implementare a Proiectului este de 13 luni respectiv, între data de 01 decembrie 2022 și data de 31 decembrie 2023, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Proiectul este cofinanțat din fonduri de coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) – Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă  a populației. Astfel, se vor asigura premisele pentru cresterea calitatii vietii locuitorilor din aria proiectului prin acces la utilitati privind alimentarea cu apa potabila, colectare, transport si tratare apa uzata, precum si reducerea riscurilor asupra sanatatii umane si protejarea sanatatii umane. De asemenea, implementarea Proiectului va conduce la utilizarea rationala a resurselor de apa – prin asigurarea de servicii centralizate de alimentare cu apa potabila de calitate, prin optimizarea consumului si reducerea pierderilor de apa in retelele de distributie.


Date de contact Beneficiar:

Comentarii

comentarii

Scrie un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.